nút điều khiển cầu trục

Nút điều khiển cầu trục là thiết bị dùng để điều khiển cầu trục hoạt động theo ý muốn của người dùng. Nút điều khiển cầu trục có 2 dạng: dạng có dây và dạng không dây.