Ray điện cầu trục

Hiện nay, người dùng có xu hướng chuyển sang dùng ray điện cầu trục thay vì cáp diện dẹt. Ray điện cầu trục được Công ty Tuấn Đạt nhập khẩu và cung cấp tại Việt Nam.