Phụ kiện thang máy

Phụ kiện thang máy cũng là phụ kiện nâng hạ nhưng dùng từ phụ kiện thang máy thì nói lên mục đích rõ ràng hơn. Phụ kiện thang máy gồm nhiều thiết bị và sẽ được nêu lần lượt trong các bài viết.