Ray C cầu trục

Ray C cầu trục có hính dạng của mặt cắt giống như chữ C và thường dùng trong cầu trục nên gọi là ray C cầu trục. Ray C cầu trục được làm bằng sắt có mạ kẽm bên ngoài.